Net Zero-1

De cruciale rol van internationale handel bij het bereiken van "Net Zero" - energiesector

Het bereiken van net-zero emissies vereist een collectieve inspanning in verschillende sectoren en een sterke samenwerking tussen individuen, overheden en bedrijven. De publieke sector speelt hierin echter een centrale rol. Over de hele wereld implementeren overheden steeds meer beleid dat gericht is op initiatieven om bedrijven te stimuleren duurzame praktijken toe te passen en hun milieu-impact te verminderen. Hoewel internationale handel uitdagingen voor het milieu met zich meebrengt, biedt het ook enorme kansen om de overgang naar een net-zero economie te versnellen. 

Internationale handel en zijn duurzaamheidsdilemma  

netzero 3

Internationale handel heeft in de loop van de geschiedenis ontegenzeggelijk economische groei aangewakkerd, innovatie bevorderd en naties over de hele wereld met elkaar verbonden. Door samenwerking en het delen van kennis kunnen landen de ontwikkeling en toepassing van schone technologieën versnellen. Maar ondanks de positieve impact draagt internationale handel ook aanzienlijk bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk door het transport van goederen en de koolstofintensieve aard van bepaalde industrieën. Door duurzame handelspraktijken te omarmen, kunnen bedrijven een cruciale rol spelen bij het verminderen van hun CO2-voetafdruk en de overgang naar een economie met net-zero uitstoot ondersteunen. 

Wereldwijd geven consumenten steeds meer de voorkeur aan milieuvriendelijke producten en oplossingen. Bedrijven die duurzaamheid doorvoeren in hun bedrijfsvoering of integreren in hun producten, diensten en activiteiten, krijgen concurrentievoordeel op de wereldmarkt. Door strategieën af te stemmen op net-zero doelen, kunnen bedrijven bewuste consumenten, investeerders en partners aantrekken, waardoor de marktvraag naar duurzame oplossingen wordt gestimuleerd. Hoewel de wens en bereidheid van bedrijven om duurzamer te worden niet langer een discussie voor de toekomst is, maar een zaak van nu, kunnen de hoge kosten om dit te doen bedrijven ervan weerhouden om over te stappen.  

Financiële oplossingen zoals exportkredietverzekeringen en projectfinanciering kunnen bedrijven helpen bij het invoeren van duurzame praktijken. Van oplossingen voor hernieuwbare energie tot energiezuinige productieprocessen, technologische innovatie onder impuls van de internationale handel, kan aanzienlijke vooruitgang opleveren bij het bereiken van net-zero emissies. 

De rol van de energiesector in de routekaart naar  Net-Zero   

De elektriciteitssector speelt een cruciale rol in het streven naar net-zero emissies in 2050. Als een van de sectoren met de grootste uitstoot is het ook de taak van deze sector om de elektrificatie van de wereldeconomie te vergemakkelijken. Daarom moet de elektriciteitssector als eerste net-zero emissies bereiken, mogelijk al in 2035 voor geavanceerde economieën. Dit is echter een enorme uitdaging die een uitgebreide transformatie vereist. 

Op dit moment is steenkool nog steeds de dominante bron van elektriciteitsopwekking en een grote veroorzaker van CO2-uitstoot. Ondanks plannen van veel regeringen om kolengestookte energie uit te faseren, worden de plannen vertraagd door tegenslagen zoals de overschakeling van gas naar kolen als gevolg van hogere gasprijzen en een sterk post-pandemisch economisch herstel. Het overwinnen van deze obstakels is essentieel voor vooruitgang. Om energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen te vervangen en met succes de overgang naar net-zero te maken, is een aanzienlijke uitbreiding van de opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie, elektriciteitsnetten en batterijopslag noodzakelijk. Hoewel de recente energiecrisis heeft geleid tot een bemoedigende toename van investeringen in de opwekking van hernieuwbare energie, is er wereldwijd nog steeds een aanzienlijk tekort aan jaarlijkse investeringen. 

Technologische innovatie in de elektriciteitssector vordert langzaam. Veel hangt af van de ontwikkeling van de CCUS-technologie (Carbon Capture, Utilisation and Storage) voor emissiereductie, die kan worden toegepast in kolen-, aardgas- en biomassa gestookte centrales, maar ook in andere sectoren en toepassingen zoals zware industrie en waterstofproductie. Er is enige kritiek op deze technologie omdat deze de levensduur van koolstofintensieve energiecentrales verlengt. Maar als het niet lukt om CCUS op tijd te ontwikkelen, zouden er tegen 2050 enorme hoeveelheden extra investeringen in hernieuwbare energiecapaciteit nodig kunnen zijn.   

Er is bezorgdheid over de voortgang van de overgang in de energiesector, die een uitdaging vormt voor het bereiken van de overkoepelende wereldwijde doelstelling van net-zero emissies. Veel landen met de hoogste uitstoot hebben nog steeds een aanzienlijke kloof tussen de gewenste net zero-resultaten en het beleid dat ze hebben aangekondigd. Hoewel regeringen, vooral in de Verenigde Staten en de Europese Unie, hun steun voor de energietransitie hebben geïntensiveerd, zijn er meer inspanningen nodig om de vergroening van de energiesector te versnellen. Ambitieuze programma's en meer financiële steun van zowel publieke als private bronnen zijn nodig om de noodzakelijke veranderingen te stimuleren. 

Exportkredietinstellingen: Aanjagers van duurzame handel 

netzero 4-1Exportkredietinstellingen (ECA's), zoals Atradius DSB, spelen een cruciale rol in het ondersteunen van exporteurs en het faciliteren van duurzame internationale handel. Deze bureaus bieden financiële oplossingen en risicobeperkende instrumenten die bedrijven in staat stellen hun wereldwijde aanwezigheid uit te breiden met inachtneming van duurzame praktijken.

Zo is de Groendekking van Atradius DSB ontworpen om verzekerings- en financieringsoplossingen te bieden voor duurzame projecten en investeringen. Door dekking te bieden die specifiek is afgestemd op duurzame initiatieven, ondersteunt Atradius DSB bedrijven bij het implementeren van milieuvriendelijke praktijken die een positieve bijdrage kunnen leveren aan Net Zero. Het Dutch Good Growth Fund (DGGF), een ander product van Atradius DSB, is ook een voorbeeld van door de overheid gesteunde financiering die duurzame handelsprojecten in ontwikkelingslanden ondersteunt. Dit initiatief is gericht op het bevorderen van duurzame economische groei en het aanpakken van ecologische en sociale uitdagingen. Met initiatieven als Green Cover en DGGF stelt Atradius DSB Nederlandse exporteurs in staat om de uitdagingen van duurzame handel aan te gaan, toegang te krijgen tot financiering en de risico's van internationale transacties te beperken. 

Atradius DSB economists have assembled a detailed report that brings together key opportunities and challenges in the pursuit of Net Zero within the power sector. Their findings and economic insights provide businesses with a clear understanding of the opportunities and threats associated with achieving NetZero in the years ahead. 

Share this article on