Faillissementen

Faillissementen bewegen terug naar niveaus van voor de pandemie

Faillissementen nemen in de meeste markten in 2023 en 2024 verder toe, zo is de verwachting van Atradius DSB. De geleidelijke afschaffing van de fiscale steunmaatregelen en het opheffen van tijdelijke wijzigingen in de insolventiewetgeving zorgen ervoor dat het insolventieniveau in de meeste markten hoger wordt.

Het mondiale aantal faillissementen is in 2022 met 9% gestegen. Figuur 1 laat zien dat deze stijging zich in de eerste helft van 2023 heeft doorzet, met een gemiddeld insolventieniveau dat al boven het niveau van 2019 ligt. Toch zijn de verschillen tussen landen groot, zoals het grijze gebied in figuur 1 laat zien. Momenteel zijn 17 van de 29 waargenomen markten volledig terug op het insolventieniveau van voor de pandemie, of overschrijden ze dit niveau zelfs. Zes maanden geleden gold dit nog maar voor twaalf markten.

Figuur 1: Insolventieniveaus vergeleken met situatie voor de pandemie
NL 1

 

We zien al een relatief hoog insolventieniveau in landen als Turkije, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Finland. Een aantal van deze landen heeft specifieke economische problemen. In Turkije bijvoorbeeld heeft de economie te lijden onder een hoge inflatie, depreciatie van de lira en hoge bedrijfsschulden. In het Verenigd Koninkrijk is de pandemiegerelateerde overheidssteun beëindigd en is het economische herstel sinds de Brexit zwak.

Vooruitzichten voor 2023: hogere faillissementen in bijna alle markten

In 2023 verwachten wij een relatief hoge groei van het aantal faillissementen in Hongkong, Nederland, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Italië (figuur 2). Voor Nederland, de Verenigde Staten en Italië was het aantal faillissementen begin 2023 relatief laag en de verwachte groei van het aantal faillissementen in 2023 wordt vooral gedreven door een aanpassing terug naar het niveau van voor de pandemie. Voor Zuid-Korea en Hongkong was de toename van het aantal faillissementen in 2022 al in volle gang.

Figuur 2: Het aantal faillissementen neemt toe in 2023 en in mindere mate in 2024

NL 2

Er zijn ook markten met een relatief lage of negatieve groei van het aantal faillissementen in 2023. Landen waarvoor we in 2023 een daling van het aantal faillissementen verwachten zijn Spanje, Zwitserland en Tsjechië. In deze landen is het aantal insolventies in 2022 al behoorlijk toegenomen, deels als gevolg van het failliet gaan van zogenaamde zombiebedrijven. Voor 2023 voorspellen wij voor deze landen een daling, waarbij faillissementen weer naar het geschatte normale niveau toe bewegen.

Vooruitzichten voor 2024: een meer gemengd beeld

Voor 2024 voorspellen we nog steeds een toename van het aantal faillissementen voor de meeste markten, maar de procentuele stijging is over het algemeen lager dan in 2023. Op mondiaal niveau voorspellen we dat het aantal insolventies met 19% zal stijgen vergeleken met 2023.

We zien nog steeds een substantiële toename van het aantal faillissementen in een aantal landen. In Singapore, Polen, Italië, Nederland en de Verenigde Staten is de stijging eind 2022 of begin 2023 begonnen en we verwachten dat deze zich tot ver in 2024 zal voortzetten. Maar er zullen ook markten zijn met een negatieve verwachte groei van het aantal faillissementen in 2024, zoals Zuid-Korea, Zwitserland, Denemarken en Ierland. Over het geheel genomen is het beeld in 2024 gemengder dan dat van 2023.

De komende jaren zullen waarschijnlijk een uitdaging blijven voor bedrijven. Bedrijven zijn met veel hogere schulden uit de pandemie gekomen. Het vermogen om deze schulden af te betalen wordt een steeds grotere uitdaging in een omgeving met hogere rentetarieven.

 

 

Share this article on